Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Η Αναστασία και το έργο της Μητρός στην εποχή μας
Η Αναστασία και το έργο της Μητρός στην εποχή μας

Η Αναστασία Παππά γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Το 1981, σε ηλικία 18 ετών, γνώρισε τον Δάσκαλο Ιωάννη, ο οποίος ενεργοποίησε μέσα της τον προορισμό της: την πρώτη φανέρωση του ουδέτερου Λόγου μέσα από γυναίκα και τη δράση, σε στενή συνεργασία και συλλειτουργία με τον Ιωάννη, για την εκπλήρωση του θείου σχεδίου, το οποίο προβλέπει την ανάσταση της ανθρωπότητας και του πλανήτη κατά την εποχή της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου μέσα στον άνθρωπο. Σχεδόν άμεσα, η Αναστασία άρχισε να μιλάει εμπνευστικά και να φανερώνει τη Μητέρα και, από τον Μάρτιο του 1982, να διδάσκει εκ του Λόγου, διοχετεύοντας το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας που βρίσκεται στα βιβλία του Έργου. Λίγο αργότερα, ο Λόγος άρχισε να φανερώνεται κατά περιόδους ως Λόγος Διδασκάλισσα Μητέρα από την Αναστασία. Δεδομένου ότι το 1981 ήταν η χρονιά που ο Δάσκαλος Ιωάννης εισήλθε στο στάδιο της ζωντανής εκδήλωσης του Λόγου και η Αναστασία έκανε το ίδιο μετά από ένα δεκάμηνο περίπου, μπορούμε να πούμε ότι ο Λόγος ξεκίνησε τη φανέρωσή του στη νέα κοσμική περίοδο σχεδόν ταυτόχρονα μέσα από έναν άνδρα και μία γυναίκα: τον Ιωάννη και την Αναστασία.

Ο πνευματικός προορισμός της Αναστασίας είναι πολύπλευρος. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ακριβώς η φανέρωση και επέμβαση της Μητρός Λόγου πάνω στη Γη. Η Αναστασία έχει τελέσει όλα αυτά τα χρόνια μια πληθώρα πνευματικών επεμβάσεων, που συνεχίζονται ακόμα. Σκοπός του έργου της Μητρός, που διενεργείται σε ταυτότητα με το έργο του Ιωάννη, είναι η ανάσταση της ανθρώπινης συνείδησης και η επικράτηση της αδελφότητας πάνω στη Γη. Η επέμβαση και η θυσία της Μητρός στη Γη μέσα από την ενότητά της με την Αναστασία ενεργοποιούν νέους νόμους και αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα της ανθρώπινης εξέλιξης, παρ’ ότι οι καρποί αυτού του έργου δεν έχουν γίνει ακόμα ορατοί στο υλικό πεδίο.

Όπως η ίδια η Αναστασία λέει, δεν είναι βέβαια η Μητέρα πάνω στη Γη, αλλά μια ταπεινή λειτουργός της. Η χριστοποίηση της γυναίκας μόλις ξεκινάει και πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο καλούνται στη φανέρωση της Μητέρας. Η Αναστασία λειτουργεί ως το υπόδειγμα, παλεύοντας στις ίδιες συνθήκες που είδαμε να ισχύουν και για τον Ιωάννη: ως ένας ατελής άνθρωπος όπως όλοι μας, με αδυναμίες και προσόντα. Η ζωή της δεν διαφέρει: εργάζεται στον δημόσιο τομέα, υπόκειται στις ίδιες δυσκολίες της κοινωνικής πραγματικότητας όπως όλοι μας, και είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, που όμως τολμάει να φανερώνει ενεργά τον πνευματικό προορισμό της – όπως καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Το παράδειγμά της, όπως και του Ιωάννη, αποκαλύπτει επίσης ένα σημαντικό στοιχείο της πορείας της χριστοποίησης: ότι αυτή συμβαίνει από καθημερινούς ανθρώπους, που δεν ντύνονται διαφορετικά, δεν αναλαμβάνουν τίτλους ή ρόλους εξουσίας πάνω στους άλλους, και δεν διαχωρίζονται από τους αδελφούς ανθρώπους. Δεν έρχεται μετά παρατηρήσεως, όπως είπε ο Χριστός. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς το θείο σχέδιο για την εποχή μας είναι όλοι εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι να χριστοποιηθούμε.

Το 1989 ο Δάσκαλος Ιωάννης ανέθεσε στην Αναστασία τον πνευματικό συντονισμό του Έργου, ο οποίος, όπως αποσαφηνίστηκε αρκετά χρόνια αργότερα, αφορούσε πρωτίστως τη διάνοιξη των νέων σταδίων του. Η Αναστασία συνεχίζει να υπηρετεί αυτή την ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια, παρέχοντας εκπαίδευση στις ομάδες του Έργου που είναι συνδεμένες μαζί της, διδάσκοντας και θεουργώντας, προσφερόμενη θυσιαστικά για την αλλαγή του κόσμου. Πάνω απ’ όλα, παραμένει ένας απλός προσιτός άνθρωπος, που λειτουργεί ως υπόδειγμα για όλους όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την ίδια πνευματική πορεία.

Δευτέρα Παρουσία, Δάσκαλος Ιωάννης, Διονύσης Δώριζας, εσωτερικός χριστιανισμός

(ɔ) Copyleft, 2020, www.workofthesecondcoming.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων της ιστοσελίδας, εφόσον γίνει παραπομπή στην πηγή, δεν προκύψει κέρδος μέσω της αναδημοσίευσης, και η αναδημοσίευση γίνει με καθεστώς copyleft.

The reprinting of this website's contents is allowed, as long as the source is referenced, no profit ensues from the reprinting, and the reprinting takes place under copyleft.

  • YouTube - Black Circle